‘Beeld en verhaal moeten een geheel vormen’

Datavisualisatie gaat niet alleen over data, maar ook over vormgeving. Leon Postma, vormgever bij De Correspondent, weet hier alles van. Het implementeren van de huisstijl van het digitale nieuwsmedium in LocalFocus was een precies werkje, met een mooi resultaat. Wij spraken Leon over zijn visie op vormgeving bij De Correspondent.

Hoe zijn jullie bij LocalFocus terechtgekomen?
‘Het begon op een conferentie over infographics. Daar raakten wij aan de praat met de jongens van LocalFocus en kwamen we tot de conclusie dat het handig is om een tool te hebben die data gemakkelijk inzichtelijk maakt én één stijl aanhoudt. Wij werken met zoveel verschillende mensen aan een verhaal, dat de stijl nog wel eens verandert. Wanneer je een tool hebt waarin de stijl vastligt, kun je niet anders dan binnen de gestelde stijl grafieken opmaken.’

Hoe is dat daarna gegaan?
‘Toen zijn we met LocalFocus gaan brainstormen over de mogelijkheden. Voor hen was het ook nieuw om de tool vanuit design te benaderen in plaats vanuit data. We zijn echt diep op het design ingegaan en ik denk dat we samen de tool sterker hebben weten te maken.’

Zoals de dag-nachtfunctie?

Dag- en nachtmodus bij De Correspondent

‘Die functie is er gekomen om het voor iedere lezer zo prettig mogelijk te maken om De Correspondent te lezen. Bij slecht licht of in het donker is het niet prettig om naar een volledig lichtgevend scherm te kijken. We wilden de lezer de mogelijkheid bieden om de kleuren om te draaien, zodat het minder belastend is voor de ogen. In het begin was deze optie er nog niet voor de grafieken. We zijn toen met de jongens van LocalFocus gaan zitten en dat werd een hele technische aangelegenheid. Na verschillende tests met kleuren en hoe je dit goed in ons platform integreert is het gelukt. Nu kun je ook in het donker grafieken aflezen.’

Hoe wordt vormgeving bij jullie gecombineerd met journalistiek? Op welke manier komen deze dingen samen?
‘Wij proberen zo gauw er een idee of verhaal is, dus in een zo vroeg mogelijk stadium, alle betrokkenen erbij te halen. Niet alleen op verhaaltechnisch vlak, maar ook met betrekking tot beeld. Zo kun je volgens ons het beste geheel neerzetten, één product maken.’

Gaat dat niet overal zo dan?
‘Ik ben freelancer geweest bij een landelijke krant en dan zie je dat het beeld vaak op de laatste plek staat. In de eerste plaats gaat het om de schrijver, dan het artikel en “dan nog iets van decoratie”. Bij De Correspondent zien we alle facetten van een verhaal als één geheel, we bieden een totaalervaring waarbij beeld en tekst elkaar versterken en niet het beeld in dienst staat van tekst.’

Wanneer voegt een visualisatie iets toe aan een artikel?
‘Ik zou niet zeggen “dat een beeld iets toevoegt”. Ik zie het meer als een geheel. We hebben een probleem als er een disbalans is tussen beeld en tekst, maar ook dat is weer afhankelijk van het soort tekst. Bij een column verwacht je meer tekst, terwijl je bij een fact-check harde bewijzen wilt. In dat geval kies je voor datavisualisatie.’

Kun je iets meer zeggen over de keus voor datavisualisatie?
‘Je merkt heel gauw dat wanneer je op wat drogere materie stuit, of een complex onderwerp, visuele houvast fijn is. Uitschrijven vraagt soms te veel verbeeldingskracht van de lezer en dat zijn de momenten om data te visualiseren. Visualisaties maken informatie begrijpelijk voor de lezer. Soms is het ook tegenovergesteld. Dan komen we er tijdens de visualisatie achter dat we echt te veel willen.’

Maak jij de datavisualisaties in dat geval?
‘Wij gebruiken de tool vooral om de journalisten de mogelijkheid te geven zelf grafieken en dergelijke te maken. Sommige schrijvers vroegen zoveel van de beeldredactie, dat wij ons niet meer konden focussen op grotere projecten. Met de mogelijkheden van LocalFocus zijn ze nu redelijk zelfvoorzienend. Dat geeft mij en mijn collega de tijd om te focussen op custom-werk, complexe infographics bijvoorbeeld. De beeldredactie en de tool versterken elkaar.’

Wil je zelf experimenteren met LocalFocus?

Meld je dan hier vrijblijvend aan voor LocalFocus Go