Algemene voorwaarden LocalFocus Playground

Met de LocalFocus Playground kan de gebruiker zelf datasets toevoegen en hiermee visualisaties produceren en deze doorplaatsen op een eigen website. De Playground bereik je via playground.localfocus.nl.

Fair use
Het gebruik is gratis en op basis van Fair Use: de Playground is bedoeld om het dataplatform van LocalFocus te proberen. Dat moedigen we aan. Wanneer het gebruik van de Playground echter regelmatig en/of grootschalig wordt, kan LocalFocus contact met je opnemen om een abonnement op LocalFocus te bespreken.

Persoonlijke gegevens en Google-account
Voor het gebruik van de Playground vragen wij:
  • om jouw Google-account. Het enige wat wij van jouw Google-account opslaan is het mailadres dat bij het Google-account hoort. Wij delen geen gegevens met derden. 
  • om wat extra informatie over jezelf. Dit mag je zelf invullen. Deze informatie delen wij niet met derden.


Toegang
LocalFocus heeft het recht om gebruikers van de Playground de toegang te weigeren. LocalFocus kan ook op elk moment besluiten om bestaande gebruikers toegang te ontzeggen.
Garanties
LocalFocus biedt de Playground aan op basis van het beste weten en kunnen. Op het gebruik van de Playground zitten geen garanties. Bij de Playground is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het maken van backups van datasets.
Aansprakelijkheid
De Playground is gratis. De gebruiker gaat er daarom mee akkoord dat het gebruik van de Playground voor eigen risico is. In geen enkel geval kan LocalFocus aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade geleden door de klant.
Intellectueel eigendom
De gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat het intellectueel eigendom van zowel de diensten als de bijbehorende techniek bij LocalFocus ligt. Informatie (zoals datasets) en teksten die de gebruiker zelf aan het dataplatform van LocalFocus toevoegt, zijn en blijven eigendom van de gebruiker.