We are discontinuing our free geocoding service

After more than 7 years, we are discontinuing our free public geocoding service at geocode.localfocus.nl on August 1, 2023.

Geocoding within the ANP/LocalFocus platform will still be available.

Over the years this server geocoded 167 million addresses into coordinates. The tool was based on open data (Open Streetmap, Open Addresses) and the great open source Pelias engine.

We would like to thank you for using our service and providing feedback over the years!

You still can try other tools online for geocoding jobs (example) or have a look at this (paid) api service from the people who created Pelias.

 

Geocode.localfocus.nl

Meer Graphics, meer Team, meer Verkiezingen in 2022

We zijn 2023 ingerold en het eerste volle jaar dat LocalFocus een onderdeel was van ANP zit erop. Wat deden we (onder andere) in 2022 bij ANP/LocalFocus?

Graphics Regio en Graphics Landelijk naar record

Het datateam van ANP/LocalFocus heeft dit jaar bijna 1.650 nieuwsonderwerpen voor jullie uitgezocht en klaargezet, waarvan bijna 300 regionaal uitgesplitst. Van neerslagtekort, plofkraken, tot de komst van de valse wolfspin. Dat is een record! De groei zit in landelijk datanieuws, iets wat we vóór de overname door ANP minder deden. Met deze onderwerpen zijn ruim 4.150 kaarten, grafieken en tabellen door Nederlandse nieuwsmedia gepubliceerd. Lekker bezig dataredactie!

Lees meer over de Nieuwsdienst van ANP/LocalFocus

Nieuwe teamleden

Er zijn afgelopen jaar ook een aantal (nieuwe) ANP’ers aangehaakt bij het team rondom ANP/LocalFocus: Jeroen, Anne Lisa, Ruben, Gunnar, Manon en Ari! Een mooie mix van datajournalisten en developers waarmee we toffe datatools kunnen bouwen!

Nog ideeën voor jouw dataprojecten op maat?

Team rondom ANP/LocalFocus

Verkiezingen (3x)

Het was een van de drukste jaren voor het ANP-verkiezingsteam. In maart waren de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen (o.a. NOS). In juni werden we gevraagd door The Canadian Press om voor de verkiezingen in Ontario (Canada, o.a. Globe and Mail) interactieve kaarten te leveren en in oktober mochten we hetzelfde doen voor Quebec (o.a. La Presse).

Verkiezingentools van ANP/LocalFocus ook in Canada

We mochten met ANP/LocalFocus naar Canada 🇨🇦 om ook daar onze verkiezingenvisualisaties uit te rollen, en dat was gaaf!

Voor Nederland en België hebben we al ruim 10 verkiezingen gedaan, maar nu werden we gevraagd door The Canadian Press om voor Canada  hetzelfde te doen.

Op 2 juni waren daar verkiezingen voor het Parlement van Ontario, een provincie met 15 miljoen inwoners. We leverden aan klanten van Canadian Press de verkiezingenvisuals voor op hun websites. Hierop liepen uitslagen automatisch binnen. De tool konden afnemers zelf aanpassen; denk aan labels, vormgeving, kleuren, selecties, etc.

We draaiden onder andere op The Globe and Mail en op sites van Rogers Media (o.a. CityNews Toronto) en Village Media (o.a. BarrieToday).

Tijdens de uitslagenavond zat het ANP/LocalFocus IT-team “gewoon in Nederland”, maar collega Jelle was wél in Toronto als eerste communicatielijn.

Het is natuurlijk prachtig om te zien dat onze software ook buiten Europa werkt. Het ging goed en was erg tof om te doen! Verdere plannen? De verkiezingen in Quebec in oktober staat al op onze planning.

 

Helaas, we stoppen met Mapgather!

Na ruim 2 jaar stoppen we met Mapgather.com. We hebben de afgelopen jaren toffe Mapgather-projecten voorbij zien komen, waarop soms 10.000 reacties binnenkwamen. Daar zijn we trots en op en we bedanken jullie hiervoor!

Met deze stappen zullen we Mapgather “bevriezen”:

Vanaf 1 maart 2021:

 • Je kan geen nieuwe projecten meer aanmaken in Mapgather.com. Oude projecten blijven werken.

Vanaf 1 april 2021:

 • Je kan niet meer inloggen in Mapgather.com en projecten niet meer aanpassen of reacties modereren.
 • We “bevriezen” oude projecten permanent. Projecten die op jouw website zijn geplaatst blijven gewoon werken, maar bezoekers kunnen geen nieuwe reacties meer toevoegen. Wel kan je alle oude reacties bekijken.
 • We verwijderen persoonsgegevens permanent. Dus jouw mailadres en telefoonnummer voor het inloggen, maar ook alle persoonsgegevens die jouw bezoekers de afgelopen maanden hebben achtergelaten in de speciale persoonsgegevens-velden.
 • We staan na 1 april altijd open voor verzoeken om oude projecten of oude reacties te verwijderen. 

Alternatieven:

Als je het idee van Mapgather tof vond, dan zou je een van deze alternatieven kunnen proberen. Let op: wij hebben zelf geen uitgebreide ervaring met deze platformen.

Vragen?

Als je vragen of opmerkingen hebt, dan kan je met ons contact opnemen.

Groot onderhoud LocalFocus op 31 januari

Update. We lopen helaas tegen problemen aan tijdens het onderhoud. We zijn er druk mee bezig. We zijn tot minstens 8:30 bezig.

Het is tijd voor groot onderhoud van LocalFocus. Dit doen we om LocalFocus veilig en stabiel te houden. Onze platformen zullen op zondagochtend 31 januari een tijdje niet bereikbaar zijn.

 • go.localfocus.nl (voor gratis en unlimited gebruikers)
  Dit platform is niet bereikbaar van op 31 januari van 6:30 tot 7:30
 • platform.localfocus.nl (voor teams)
  Dit platform is niet bereikbaar van op 31 januari van 22:45 tot 3:00

Gepubliceerde widgets op jouw website blijven gewoon werken tijdens het onderhoud.

Als je vragen of opmerkingen hebt, dan kan je contact opnemen met jelle@localfocus.nl

 

Unfortunately, we are discontinuing Mapgather!

After more than 2 years we are discontinuing Mapgather.com. Over the years we have seen cool Mapgather projects, which sometimes received over 10,000 responses. We thank you for this!

With these steps we will “freeze” Mapgather:

From March 1, 2021:

 • You can no longer create new projects in Mapgather.com. Old projects continue to work.

From April 1, 2021:

 • You can no longer log in to Mapgather.com and edit projects or moderate comments.
 • We permanently “freeze” old projects. Projects placed on your website will continue to work, but visitors can no longer add new comments. You can, however, view all old responses.
 • We permanently delete personal data. So your email address and telephone number for logging in, but also all personal data that your visitors have left in the special personal data fields in recent months.
 • After April 1, we are always open to requests to delete old projects or old responses.

Alternatives:

If you liked the concept of ​​Mapgather, you could try one of these alternatives. Please note: we do not have extensive experience with these platforms ourselves.

Questions?

If you have any questions or comments, you can contact us.

LocalFocus maintenance on January 31

Update. Unfortunately we run into problems during maintenance. We are working on it, at least until 8:30 AM.

Our platforms will be unavailable for a while on Sunday January 31. We will perform a maintenance update, to keep LocalFocus safe and stable.

 • go.localfocus.nl (for free and unlimited users)
  This platform will not be available on January 31 from 6:30 am to 7:30 am (CET)
 • platform.localfocus.nl (for teams)
  This platform is not available on January 31 from 7:30 am to 1:30 pm (CET)

Widgets published on your website will continue to work during maintenance.

If you have any questions or comments, you can contact jelle@localfocus.nl

New editors for visualizations and tables

The new editors for the visualization module and table module are live.

 • Both modules now have a kind of mini-Excel.
 • You can always add new rows and columns and the chart or table will update immediately.
 • You can link a Google Sheet. Handy if you want to add new rows regularly.
 • Many other options have been tweaked and we hope they work better for you.
  Where have the maps gone in the visualization module?

We have done our best to move all the old features. The maps have been moved from the visualization module to the map module.

Help, something is not working

Contact us and we will see if we can fix it. The old editors are still available, so you can continue working as usual. Click on “use the old editor” in the “What do you want to create” overview.

Nieuwe editors voor visualisaties en tabellen

De nieuwe editors voor de visualisatiemodule en tabelmodule zijn live.

 • Beide modules hebben nu een soort mini-Excel.
 • Je kan altijd nieuwe rijen en kolommen toevoegen en de grafiek of tabel past zich meteen aan.
 • Je kan Google Spreadsheets koppelen. Handig als je regelmatig nieuwe rijen wilt toevoegen.
 • Veel andere opties zijn aangepast en we hopen dat ze beter voor jou werken.
Waar zijn de kaarten gebleven in de visualisatiemodule?

We hebben ons best gedaan om alle oude features mee te verhuizen. De kaarten zijn van de visualisatiemodule verhuisd naar de kaartmodule.

Help, er werkt iets niet voor mij

Dat is vervelend. Neem contact met ons op, dan gaan we kijken of we het kunnen fixen. De oude editors zijn ook nog beschikbaar, dus je kan tot die tijd verder werken zoals je gewend was. Klik op “gebruik de oude editor” in het overzicht “Wat wil je maken”.

Probeer nu de nieuwe editor van de Visualisaties

We zijn een heel eind met een nieuwe editor voor de visualisatiemodule. Je kan hem vast proberen! Klik in LocalFocus op Probeer de nieuwe editor wanneer je kiest wat je wilt maken. Of klik hier om gratis aan de slag te gaan.

Voordelen:

 • Je werkt vanaf nu in een soort mini-Excel. Je kan altijd nieuwe rijen en kolommen toevoegen en de grafiek past zich meteen aan.
 • Je kan Google Spreadsheets koppelen aan jouw grafieken. Handig als je aan een grafiek regelmatig nieuwe rijen wilt toevoegen.
 • Veel andere opties zijn aangepast en we hopen dat ze beter voor jou werken.