New: Aerial photos and drag & drop map layers

The map module has two new functionalities!

 • ­čŤ░´ŞĆ It is now possible to use aerial photos of The Netherlands as a map background.
 • ­čľ▒´ŞĆMap layers, such as icons, that you added manually can now be easily repositioned by dragging them.

Aerial photos of The Netherlands

PDOK has made a beautiful set of aerial photos of The Netherlands from 2020 publicly available! You can now use these photos as a background in our map module.

Use them to create an interactive map or to download as an image. For example, put the hotspots for airplane spotters on the map! Do you see which airport this is?

To do this, go to the map options tab in the editor. Then click on map options in the options that appear. Then click Aerial images (The Netherlands only) to activate the basemap.

Drag & drop map layers

Have you drawn map elements by hand, but is it in the wrong place? You can now easily drag it with your mouse to the correct location!

 

 

 

Help, something is not working for me

Contact us and we will try to fix it.

Nieuw: Luchtfoto’s en verplaatsen van kaartlagen

De kaartmodule heeft er twee nieuwe functionaliteiten bij!

 • ­čŤ░´ŞĆ Het is nu mogelijk om luchtfoto’s als kaartondergrond te gebruiken voor heel Nederland.
 • ­čľ▒´ŞĆKaartlagen, zoals iconen, die je handmatig hebt toegevoegd kunnen nu gemakkelijk worden verplaatst door ze te verslepen met je muis.

Luchtfoto’s van Nederland

PDOK heeft sinds februari 2021 een mooie set luchtfoto’s┬á van Nederland uit 2020 publiekelijk beschikbaar gesteld, en wij zijn daarmee aan de slag gegaan! Jij kan vanaf nu deze foto’s gebruiken als ondergrond in onze kaartmodule.

Gebruik ze voor het maken van een interactieve kaart of om te downloaden als afbeelding. Zet bijvoorbeeld de hotspots voor vliegtuigspotters op de kaart! Zie jij welk vliegveld dit is?

Om dit te doen ga je in de editor naar de tab kaartopties.┬áKlik vervolgens op kaartopties in de lijst die verschijnt. Vink vervolgens Luchtfoto’s Nederland aan om de ondergrond te activeren.

 

Kaartlagen verplaatsen

Heb je een van de losse elementen op de kaart getekend, maar staat deze op de verkeerde plek? Je kunt hem nu gemakkelijk verslepen naar de juiste locatie!

Help, er werkt iets niet voor mij

Dat is vervelend. Neem contact met ons op, dan gaan we kijken of we het kunnen fixen.

Helaas, we stoppen met Mapgather!

Na ruim 2 jaar stoppen we met Mapgather.com. We hebben de afgelopen jaren toffe Mapgather-projecten voorbij zien komen, waarop soms 10.000 reacties binnenkwamen. Daar zijn we trots en op en we bedanken jullie hiervoor!

Met deze stappen zullen we Mapgather “bevriezen”:

Vanaf 1 maart 2021:

 • Je kan geen nieuwe projecten meer aanmaken in Mapgather.com. Oude projecten blijven werken.

Vanaf 1 april 2021:

 • Je kan niet meer inloggen in Mapgather.com en projecten niet meer aanpassen of reacties modereren.
 • We “bevriezen” oude projecten permanent. Projecten die op jouw website zijn geplaatst blijven gewoon werken, maar bezoekers kunnen geen nieuwe reacties meer toevoegen. Wel kan je alle oude reacties bekijken.
 • We verwijderen persoonsgegevens permanent. Dus jouw mailadres en telefoonnummer voor het inloggen, maar ook alle persoonsgegevens die jouw bezoekers de afgelopen maanden hebben achtergelaten in de speciale persoonsgegevens-velden.
 • We staan na 1 april altijd open voor verzoeken om oude projecten of oude reacties te verwijderen.┬á

Alternatieven:

Als je het idee van Mapgather tof vond, dan zou je een van deze alternatieven kunnen proberen. Let op: wij hebben zelf geen uitgebreide ervaring met deze platformen.

Vragen?

Als je vragen of opmerkingen hebt, dan kan je met ons contact opnemen.

Groot onderhoud LocalFocus op 31 januari

Update. We lopen helaas tegen problemen aan tijdens het onderhoud. We zijn er druk mee bezig. We zijn tot minstens 8:30 bezig.

Het is tijd voor groot onderhoud van LocalFocus. Dit doen we om LocalFocus veilig en stabiel te houden. Onze platformen zullen op zondagochtend 31 januari een tijdje niet bereikbaar zijn.

 • go.localfocus.nl (voor gratis en unlimited gebruikers)
  Dit platform is niet bereikbaar van op 31 januari van 6:30 tot 7:30
 • platform.localfocus.nl (voor teams)
  Dit platform is niet bereikbaar van op 31 januari van 22:45 tot 3:00

Gepubliceerde widgets op jouw website blijven gewoon werken tijdens het onderhoud.

Als je vragen of opmerkingen hebt, dan kan je contact opnemen met jelle@localfocus.nl

 

Unfortunately, we are discontinuing Mapgather!

After more than 2 years we are discontinuing Mapgather.com. Over the years we have seen cool Mapgather projects, which sometimes received over 10,000 responses. We thank you for this!

With these steps we will “freeze” Mapgather:

From March 1, 2021:

 • You can no longer create new projects in Mapgather.com. Old projects continue to work.

From April 1, 2021:

 • You can no longer log in to Mapgather.com and edit projects or moderate comments.
 • We permanently “freeze” old projects. Projects placed on your website will continue to work, but visitors can no longer add new comments. You can, however, view all old responses.
 • We permanently delete personal data. So your email address and telephone number for logging in, but also all personal data that your visitors have left in the special personal data fields in recent months.
 • After April 1, we are always open to requests to delete old projects or old responses.

Alternatives:

If you liked the concept of ÔÇőÔÇőMapgather, you could try one of these alternatives. Please note: we do not have extensive experience with these platforms ourselves.

Questions?

If you have any questions or comments, you can contact us.

LocalFocus maintenance on January 31

Update. Unfortunately we run into problems during maintenance. We are working on it, at least until 8:30 AM.

Our platforms will be unavailable for a while on Sunday January 31. We will perform a maintenance update, to keep LocalFocus safe and stable.

 • go.localfocus.nl (for free and unlimited users)
  This platform will not be available on January 31 from 6:30 am to 7:30 am (CET)
 • platform.localfocus.nl (for teams)
  This platform is not available on January 31 from 7:30 am to 1:30 pm (CET)

Widgets published on your website will continue to work during maintenance.

If you have any questions or comments, you can contact jelle@localfocus.nl

New editors for visualizations and tables

The new editors for the visualization module and table module are live.

 • Both modules now have a kind of mini-Excel.
 • You can always add new rows and columns and the chart or table will update immediately.
 • You can link a Google Sheet. Handy if you want to add new rows regularly.
 • Many other options have been tweaked and we hope they work better for you.
  Where have the maps gone in the visualization module?

We have done our best to move all the old features. The maps have been moved from the visualization module to the map module.

Help, something is not working

Contact us and we will see if we can fix it. The old editors are still available, so you can continue working as usual. Click on ÔÇťuse the old editorÔÇŁ in the ÔÇťWhat do you want to createÔÇŁ overview.

Nieuwe editors voor visualisaties en tabellen

De nieuwe editors voor de visualisatiemodule en tabelmodule zijn live.

 • Beide modules hebben nu een soort mini-Excel.
 • Je kan altijd nieuwe rijen en kolommen toevoegen en de grafiek of tabel past zich meteen aan.
 • Je kan Google Spreadsheets koppelen. Handig als je regelmatig nieuwe rijen wilt toevoegen.
 • Veel andere opties zijn aangepast en we hopen dat ze beter voor jou werken.
Waar zijn de kaarten gebleven in de visualisatiemodule?

We hebben ons best gedaan om alle oude features mee te verhuizen. De kaarten zijn van de visualisatiemodule verhuisd naar de kaartmodule.

Help, er werkt iets niet voor mij

Dat is vervelend. Neem contact met ons op, dan gaan we kijken of we het kunnen fixen. De oude editors zijn ook nog beschikbaar, dus je kan tot die tijd verder werken zoals je gewend was. Klik op “gebruik de oude editor” in het overzicht “Wat wil je maken”.

Probeer nu de nieuwe editor van de Visualisaties

We zijn een heel eind met een nieuwe editor voor de visualisatiemodule. Je kan hem vast proberen! Klik in LocalFocus op Probeer de nieuwe editor wanneer je kiest wat je wilt maken. Of klik hier om gratis aan de slag te gaan.

Voordelen:

 • Je werkt vanaf nu in een soort mini-Excel. Je kan altijd nieuwe rijen en kolommen toevoegen en de grafiek past zich meteen aan.
 • Je kan Google Spreadsheets koppelen aan jouw grafieken. Handig als je aan een grafiek regelmatig nieuwe rijen wilt toevoegen.
 • Veel andere opties zijn aangepast en we hopen dat ze beter voor jou werken.

We gaan nieuwe linkjes gebruiken voor nieuwe widgets

Als je een widget maakt in LocalFocus ben jij gewend dat de link begint met localfocus2.appspot.com. Dat is al bijna 7 jaar zo, maar de komende tijd gaat dat veranderen. Veel gebruikers zullen overstappen op nieuwe linkjes en deze beginnen met:

localfocuswidgets.net 

Wat als de nieuwe linkjes niet werken in mijn redactieomgeving?

Dat zou kunnen gebeuren, maar is geen probleem. Neem even contact met ons op, dan schakelen wij voor jou weer terug naar de oude situatie.

Van een aantal gebruikers weten we bovendien dat de nieuwe linkjes niet zullen werken. Voor deze gebruikers veranderen wij niks zonder overleg.

Wat verandert er voor mijn oude widgets?

Helemaal niks. Deze blijven gewoon werken. De linkjes naar oude widgets laat je gewoon onveranderd.