Samenwerken wordt makkelijker met LocalFocus

Een feature die geregeld bij ons wordt aangevraagd is de optie om zelf groepen aan te maken. Vanaf nu is dit mogelijk binnen LocalFocus als onderdeel van een grotere update om het gebruikersmanagement makkelijker te maken.

Iedere gebruiker vindt onder de instellingen-knop nu de mogelijkheid om groepen aan te maken en zijn collega’s uit te nodigen om samen te werken. Wil je bijvoorbeeld al je grafieken en kaarten omtrent de verkiezingen op één plek bewaren dan kun je dit nu binnen een paar klikken inrichten.

Naast het inrichten van groepen gaat de update er ook voor zorgen dat het toevoegen en verwijderen van collega’s eenvoudiger wordt voor gebruikers met een adminrol.

Deze update is onderdeel van een bredere ontwikkeling om LocalFocus te positioneren als een platform voor gezamenlijk datavisualisaties te maken met je collega’s. Een volgend project dat we in dit kader willen gaan oppakken is het maken rss-feeds op basis van groepen. Hierdoor kan het dataplatform beter geïntegreerd worden in communicatiekanalen van jouw organisatie en blijft iedereen op de hoogte van de laatst gemaakte visualisaties.

Abonnementen en proefperiode

We gaan stoppen met het aanbieden van kleinere single-user abonnementen, om ons volledig te kunnen focussen op de abonnementen voor teams. De nieuwe abonnementen kun je hier bekijken. Nieuwe gebruikers die zich registreren op go.localfocus.nl kunnen vanaf vandaag 30 dagen lang gebruikmaken van alle functionaliteiten en krijgen daarna de optie om over te stappen op een abonnement voor teams.

Voor onze huidige gratis gebruikers en single-user-abonnees zal voorlopig niks veranderen. Gratis accounts voor studenten zullen we blijven ondersteunen.

LocalFocus toegankelijk voor iedereen

 • ♿ Met de nieuwe toegankelijkheidsmodus is de data achter jouw kaart nu ook beschikbaar voor blinden en slechtzienden via een screenreader.
 • ⌨️ De widgets gemaakt met onze kaartmodule zijn nu ook volledig zonder muis te gebruiken, gewoon met je toetsenbord.

Toegankelijkheidsmodus

Omdat wij het belangrijk vinden dat onze widgets voor iedereen bruikbaar zijn, hebben we een toegankelijkheidsmodus ontwikkeld. Met deze nieuwe feature krijgen gebruikers de mogelijkheid om de data achter een widget in een overzichtelijke tabel te bekijken.

Deze nieuwe weergave is geoptimaliseerd voor screenreaders, zodat je jouw verhaal ook aan blinden en slechtzienden kunt overbrengen.

Neem bijvoorbeeld deze kaart, met Olympische medaillewinnaars per regio.

Kaart met Olympische medailles behaald door Nederlanders

Met de nieuwe toegankelijkheidsmodusbutton rechtsonder in de widget open je de tabelweergave.

Geen mogelijkheid om een muis te gebruiken, maar toch interacteren met een LocalFocus kaart? Geen probleem! Je kunt nu gemakkelijk door alle interactieve elementen heen ‘tabben’ en navigeren door de kaart met de pijltoetsen van je toetsenbord.

In onze handleiding lees je alles over de nieuwe toegankelijkheidsmodus.

Visualisatie- en tabelmodule

Vanaf nu is de modus beschikbaar in onze kaartmodule. We blijven niet stilzitten, en zullen deze updates in de nabije toekomst ook doorvoeren voor de visualisatie- & tabelwidgets.

LocalFocus accessible for everyone

 • ♿ With our new accessibility mode the data behind your map is now available for blind and visually impaired users via a screen reader.
 • ⌨️ The widgets made with our map module are now fully usable without a mouse, using your keyboard.

Accessibility mode

Because we think it’s important that anyone can use our widgets, we’ve developed an accessibility mode. With this new feature, users get the possibility to view the data behind a widget in a table layout.

This new view is optimized for screen readers, so that your story can be told to blind and visually impaired users as well.

Take this map for example, one with Olymic medal winners per region.

How to open accessibility mode

With the new accessibility mode button in the bottom right corner of the map, you can open the table layout view.

Accessibility mode example

Not able to use a mouse but you still want to interact with a LocalFocus map? No problem! You can now easily ‘tab’ and navigate through the map using the arrow keys of your keyboard.

In our tutorial you will read everything you need to know about the new accessibility mode.

Visualisation- and table module

The new modus is now available in our map module. We’ll add the new accessibility updates to the visualisation- and table module in the near future.

New: Aerial photos and drag & drop map layers

The map module has two new functionalities!

 • 🛰️ It is now possible to use aerial photos of The Netherlands as a map background.
 • 🖱️Map layers, such as icons, that you added manually can now be easily repositioned by dragging them.

Aerial photos of The Netherlands

PDOK has made a beautiful set of aerial photos of The Netherlands from 2020 publicly available! You can now use these photos as a background in our map module.

Use them to create an interactive map or to download as an image. For example, put the hotspots for airplane spotters on the map! Do you see which airport this is?

To do this, go to the map options tab in the editor. Then click on map options in the options that appear. Then click Aerial images (The Netherlands only) to activate the basemap.

Drag & drop map layers

Have you drawn map elements by hand, but is it in the wrong place? You can now easily drag it with your mouse to the correct location!

 

 

 

Help, something is not working for me

Contact us and we will try to fix it.

Nieuw: Luchtfoto’s en verplaatsen van kaartlagen

De kaartmodule heeft er twee nieuwe functionaliteiten bij!

 • 🛰️ Het is nu mogelijk om luchtfoto’s als kaartondergrond te gebruiken voor heel Nederland.
 • 🖱️Kaartlagen, zoals iconen, die je handmatig hebt toegevoegd kunnen nu gemakkelijk worden verplaatst door ze te verslepen met je muis.

Luchtfoto’s van Nederland

PDOK heeft sinds februari 2021 een mooie set luchtfoto’s  van Nederland uit 2020 publiekelijk beschikbaar gesteld, en wij zijn daarmee aan de slag gegaan! Jij kan vanaf nu deze foto’s gebruiken als ondergrond in onze kaartmodule.

Gebruik ze voor het maken van een interactieve kaart of om te downloaden als afbeelding. Zet bijvoorbeeld de hotspots voor vliegtuigspotters op de kaart! Zie jij welk vliegveld dit is?

Om dit te doen ga je in de editor naar de tab kaartopties. Klik vervolgens op kaartopties in de lijst die verschijnt. Vink vervolgens Luchtfoto’s Nederland aan om de ondergrond te activeren.

 

Kaartlagen verplaatsen

Heb je een van de losse elementen op de kaart getekend, maar staat deze op de verkeerde plek? Je kunt hem nu gemakkelijk verslepen naar de juiste locatie!

Help, er werkt iets niet voor mij

Dat is vervelend. Neem contact met ons op, dan gaan we kijken of we het kunnen fixen.

Helaas, we stoppen met Mapgather!

Na ruim 2 jaar stoppen we met Mapgather.com. We hebben de afgelopen jaren toffe Mapgather-projecten voorbij zien komen, waarop soms 10.000 reacties binnenkwamen. Daar zijn we trots en op en we bedanken jullie hiervoor!

Met deze stappen zullen we Mapgather “bevriezen”:

Vanaf 1 maart 2021:

 • Je kan geen nieuwe projecten meer aanmaken in Mapgather.com. Oude projecten blijven werken.

Vanaf 1 april 2021:

 • Je kan niet meer inloggen in Mapgather.com en projecten niet meer aanpassen of reacties modereren.
 • We “bevriezen” oude projecten permanent. Projecten die op jouw website zijn geplaatst blijven gewoon werken, maar bezoekers kunnen geen nieuwe reacties meer toevoegen. Wel kan je alle oude reacties bekijken.
 • We verwijderen persoonsgegevens permanent. Dus jouw mailadres en telefoonnummer voor het inloggen, maar ook alle persoonsgegevens die jouw bezoekers de afgelopen maanden hebben achtergelaten in de speciale persoonsgegevens-velden.
 • We staan na 1 april altijd open voor verzoeken om oude projecten of oude reacties te verwijderen. 

Alternatieven:

Als je het idee van Mapgather tof vond, dan zou je een van deze alternatieven kunnen proberen. Let op: wij hebben zelf geen uitgebreide ervaring met deze platformen.

Vragen?

Als je vragen of opmerkingen hebt, dan kan je met ons contact opnemen.

Groot onderhoud LocalFocus op 31 januari

Update. We lopen helaas tegen problemen aan tijdens het onderhoud. We zijn er druk mee bezig. We zijn tot minstens 8:30 bezig.

Het is tijd voor groot onderhoud van LocalFocus. Dit doen we om LocalFocus veilig en stabiel te houden. Onze platformen zullen op zondagochtend 31 januari een tijdje niet bereikbaar zijn.

 • go.localfocus.nl (voor gratis en unlimited gebruikers)
  Dit platform is niet bereikbaar van op 31 januari van 6:30 tot 7:30
 • platform.localfocus.nl (voor teams)
  Dit platform is niet bereikbaar van op 31 januari van 22:45 tot 3:00

Gepubliceerde widgets op jouw website blijven gewoon werken tijdens het onderhoud.

Als je vragen of opmerkingen hebt, dan kan je contact opnemen met jelle@localfocus.nl

 

Unfortunately, we are discontinuing Mapgather!

After more than 2 years we are discontinuing Mapgather.com. Over the years we have seen cool Mapgather projects, which sometimes received over 10,000 responses. We thank you for this!

With these steps we will “freeze” Mapgather:

From March 1, 2021:

 • You can no longer create new projects in Mapgather.com. Old projects continue to work.

From April 1, 2021:

 • You can no longer log in to Mapgather.com and edit projects or moderate comments.
 • We permanently “freeze” old projects. Projects placed on your website will continue to work, but visitors can no longer add new comments. You can, however, view all old responses.
 • We permanently delete personal data. So your email address and telephone number for logging in, but also all personal data that your visitors have left in the special personal data fields in recent months.
 • After April 1, we are always open to requests to delete old projects or old responses.

Alternatives:

If you liked the concept of ​​Mapgather, you could try one of these alternatives. Please note: we do not have extensive experience with these platforms ourselves.

Questions?

If you have any questions or comments, you can contact us.

LocalFocus maintenance on January 31

Update. Unfortunately we run into problems during maintenance. We are working on it, at least until 8:30 AM.

Our platforms will be unavailable for a while on Sunday January 31. We will perform a maintenance update, to keep LocalFocus safe and stable.

 • go.localfocus.nl (for free and unlimited users)
  This platform will not be available on January 31 from 6:30 am to 7:30 am (CET)
 • platform.localfocus.nl (for teams)
  This platform is not available on January 31 from 7:30 am to 1:30 pm (CET)

Widgets published on your website will continue to work during maintenance.

If you have any questions or comments, you can contact jelle@localfocus.nl

New editors for visualizations and tables

The new editors for the visualization module and table module are live.

 • Both modules now have a kind of mini-Excel.
 • You can always add new rows and columns and the chart or table will update immediately.
 • You can link a Google Sheet. Handy if you want to add new rows regularly.
 • Many other options have been tweaked and we hope they work better for you.
  Where have the maps gone in the visualization module?

We have done our best to move all the old features. The maps have been moved from the visualization module to the map module.

Help, something is not working

Contact us and we will see if we can fix it. The old editors are still available, so you can continue working as usual. Click on “use the old editor” in the “What do you want to create” overview.